Betalingsforsikring

Betalingsforsikring gir deg og din familie trygghet når noe uforutsett skulle skje.

Hva er betalingsforsikring?

Betalingsforsikring er en forsikring som dekker dine renter og avdrag på lånet dersom du skulle bli sykemeldt, permittert eller arbeidsledig. Ved tap av liv innfris restgjelden på lånet.

Hvorfor bør du velge betalingsforsikring?

  • Gir økonomisk trygghet for deg og din familie
  • Gir deg økonomisk handlingsrom dersom du kommer i en vanskelig livssituasjon.
  • Du kan fortsatt beholde objektet om uforutsette hendelser skulle inntreffe.
image

Jeg ønsker betalingsforsikring

Du kan når som helst tegne på betalingsforsikring på lånet du har hos oss.

Få tilbud på betalingsforsikring

Hvem kan få forsikring?

  • Du må være over 18, men under 67 år, og ha fast bosted i Norge og være medlem av norsk folketrygd eller tilsvarende ordning i Norden,
  • Du må være fast ansatt i minimum 50 % stilling eller være selvstendig næringsdrivende, 
  • Du mottar ikke sykepenger, AAP, dagpenger eller uføretrygd, og
  • Du har ikke mottatt personlig varsel om arbeidsledighet, eller er gitt varsel om permittering

Se oversikt over forkjøpsinformasjon, fullstendige vilkår og personvernerklæring, og Standardisert informasjonsdokument (IPID).

Forsikringsgiver

Brage Finans har avtale med AmTrust International Underwriters DAC.

 

image

Skader meldes til

Forsikringsselskapet ved Crawford & Company. PB. 133, 1300 Sandvika. Telefon: 67 55 25 00. Epost: company@crawco.no

Skademeldingsskjema