Finanskalender

Dato og hendelse

27.01.20 - Offentliggjøring resultat 4. kvartal 2019

14.02.20 - Offentliggjøring endelig årsresultat 2019

27.04.20 - Offentliggjøring resultat 1. kvartal 2020

11.08.20 - Offentliggjøring resultat 2. kvartal 2020

26.10.20 - Offentliggjøring resultat 3. kvartal 2020