Finanskalender

Dato og hendelser for regnskapsrapportering i 2023

26.01.24 - Offentliggjøring kvartalsrapport 4. kvartal 2023

26.01.24 - Offentliggjøring Årsrapport 2023

25.04.24 - Offentliggjøring kvartalsrapport 1. kvartal 2024

12.08.24 - Offentliggjøring kvartalsrapport 2. kvartal 2024

24.10.24 - Offentliggjøring kvartalsrapport 3. kvartal 2024