Bærekraft

Her kan du lese Brage Finans sin rapport om samfunnsansvar, vårt grønne rammeverk og om bærekraftige kredittprosesser.

Samfunnsansvar i Brage Finans 2020

Brage Finans Green Bond Framework_Grønt rammeverk

Cicero Green Bond Second Opinion

Bærekraftige kredittprosesser i Brage Finans_2019

 

Bærekraftige gaver!

Sammen med flere av våre eierbanker har vi kunne støttet gode formål ved å Gi Gaven Videre. Se hvilke flotte formål som ble valgt ut!

Gi Gaven Videre

Støtte til gode formål ved å Gi Gaven Videre arrow