Bærekraft

Her kan du lese Brage Finans sin rapport om samfunnsansvar, vårt grønne rammeverk og om bærekraftige kredittprosesser.

Samfunnsansvar i Brage Finans 2019

Brage Finans Green Bond Framework_Grønt rammeverk

Cicero Green Bond Second Opinion

Bærekraftige kredittprosesser i Brage Finans_2019