Vårt bærekraftsarbeid

- Vi former fremtidens finansiering og skaper rom for vekst.

Brage Finans støtter flere miljøvennlige partnerskap og foreninger for å forbedre vårt miljøvennlige arbeid mot en mer bærekraftig finanssektor. 

Vi er medlem av Finans Norge og Finansieringsselskapenes Forening. Vi arbeider for å drifte og organisere oss  ifølge Norsk Anbefaling Eierstyring og Selskapsledelse (NUES).

Brage Finans støtter også de ti prinsippene uthevet i FN Global Compact knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og anti korrupsjon.

Vi har en egen intern gruppe som kontinuerlig jobber med tilpasninger til det grønne skiftet. 

Vi ønsker å bidra til bærekraftig vekst for næringslivet og mener at lokal tilhørighet, tett kundeoppfølging og effektiv teknologi vil gi den beste kundeopplevelsen. Fornøyde kunder skaper grunnlag for fortsatt vekst. Gjennom lønnsom vekst kan vi utføre vårt samfunnsoppdrag. Da kan vi bidra til å opprettholde arbeidsplasser både hos våre kunder og internt i selskapet. 

Brage Finans er eid av solide norske sparebanker som har lang tradisjon for å gi deler av overskuddet tilbake til lokalsamfunnet. Gjennom god inntjening i Brage Finans vil vi indirekte bidra til disse gode tiltakene. 

Vi er sertifisert Miljøfyrtårn! Det innebærer at vi kan dokumentere at strenge kriterier innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt iht. kriteriene for bank og finans.   

FN's Bærekrafts mål er veikart for mange bedrifters strategier på miljø- og samfunnsansvar. Vi har også tatt utgangspunkt i disse når vi har utarbeidet våre strategiske bærekraftige mål. 

Ta gjerne et dypdykk i vår bærekraftsstrategi her.