Styret

Styret i Brage Finans består av:

Jan Erik Kjerpeseth (Styreleder) Sparebanken Vest

Kim F. Lingjærde  (Nestleder) Fana Sparebank

Stein A. Hannevik (Styremedlem) Sparebanken Sør

Alf Inge Flokketvedt (Styremedlem) Skudenes & Akra Sparebank

Tor Olav Langeland (Styremedlem)

Tor Arne Ness (Styremedlem)

Pia Etim(Ansattrepresentant)