Styret

Styret i Brage Finans består av:

Jan Erik Kjerpeseth (Styreleder), Sparebanken Vest

Stein A. Hannevik (Nestleder), Sparebanken Sør

Kim F. Lingjærde (Styremedlem), Fana Sparebank

Alf Inge Flokketvedt (Styremedlem), Skudenes & Akra Sparebank

Tor Arne Ness (Styremedlem)

Tor Olav Langeland (Styremedlem)

Trond Are Bø (Ansattrepresentant)