Finansiell informasjon

Her finner du delårs- og årsrapporter, samt oversikt over obligasjonslån fra Brage Finans. Du trenger Adobe Acrobat eller tilsvarende for å lese PDF-filer på din maskin.

  2017 Årsrapport 2017
    4. kvartal
    3. kvartal
    2. kvartal
    1. kvartal
     
  2016 Årsrapport
    4. kvartal
    3. kvartal
    2. kvartal
    1. kvartal
     
  2015 Årsrapport
    4. kvartal
    3. kvartal
    2. kvartal
    1. kvartal
     
  2014 Årsrapport
    4. kvartal
    3. kvartal
    2. kvartal
    1. kvartal
     
  2013 Årsregnskap
    4. kvartal
    3. kvartal
    2. kvartal
    1. kvartal
     
  2012 Årsregnskap
     
  2011 Årsregnskap
     

 

Obligasjonslån:

ISIN NO0010734809 FRN Brage Finans AS åpent obligasjonslån 2015/2018

Lånebeskrivelse

Låneavtale

 

ISIN NO0010740657 FRN Brage Finans AS åpent obligasjonslån 2015/2017

Lånebeskrivelse

Låneavtale

 

ISIN NO0010762834 FRN Brage Finans AS åpent obligasjonslån 2016/2018

Lånebeskrivelse

Låneavtale

 

ISIN NO0010765605 FRN Brage Finans AS åpent obligasjonslån 2016/2018

Lånebeskrivelse

Låneavtale

 

ISIN NO0010781982 FRN Brage Finans AS åpent obligasjonslån 2017/2018

Lånebeskrivelse

Låneavtale

 

ISIN NO0010789902 FRN Brage Finans AS åpent obligasjonslån 2017/2020

Lånebeskrivelse

Låneavtale

 

ISIN NO0010790744 FRN Brage Finans AS åpent obligasjonslån 2017/2019

Lånebeskrivelse

Låneavtale

 

ISIN NO0010804305 FRN Brage Finans AS åpent obligasjonslån 2017/2019

Lånebeskrivelse

Låneavtale

 

ISIN NO0010804313 FRN Brage Finans AS åpent obligasjonslån 2017/2020

Lånebeskrivelse

Låneavtale

 

ISIN NO0010810005 FRN Brage Finans AS åpent obligasjonslån 2017/2021

Lånebeskrivelse

Låneavtale

 

ISIN NO0010810013 FRN Brage Finans AS åpent obligasjonslån 2017/2021

Lånebeskrivelse

Låneavtale

 

 

Ansvarlig lån:

ISIN NO0010744907 FRN Brage Finans AS ansvarlig obligasjonslån 2015/2025 med innløsningsrett for Utsteder

Lånebeskrivelse

Låneavtale

 

ISIN NO0010766694 FRN Brage Finans AS ansvarlig obligasjonslån 2016/2026 med innløsningsrett for Utsteder

Lånebeskrivelse

Låneavtale

 

ISIN NO0010806052 FRN Brage Finans AS evigvarende fondsobligasjon 2017/- med innløsningsrett for Utsteder

Lånebeskrivelse

Låneavtale

 

 

Børsmeldinger