Finansiell informasjon

Her finner du delårs- og årsrapporter, samt oversikt over obligasjonslån fra Brage Finans. Du trenger Adobe Acrobat eller tilsvarende for å lese PDF-filer på din maskin.

 

  2020 2. kvartal
    1. kvartal
  2019 Årsrapport
    4. kvartal
    3. kvartal
    2. kvartal
    1. kvartal
  2018 Årsrapport
    4. kvartal
    3. kvartal
    2. kvartal
    1. kvartal
     
  2017 Årsrapport 2017
    4. kvartal
    3. kvartal
    2. kvartal
    1. kvartal
     
  2016 Årsrapport
    4. kvartal
    3. kvartal
    2. kvartal
    1. kvartal
     
  2015 Årsrapport
    4. kvartal
    3. kvartal
    2. kvartal
    1. kvartal
     
  2014 Årsrapport
    4. kvartal
    3. kvartal
    2. kvartal
    1. kvartal
     
  2013 Årsregnskap
    4. kvartal
    3. kvartal
    2. kvartal
    1. kvartal
     
  2012 Årsregnskap
     
  2011 Årsregnskap
     

 

 

 

 

 

 

 

Obligasjonslån:

ISIN NO0010804313 FRN Brage Finans AS åpent obligasjonslån 2017/2020

Lånebeskrivelse

Låneavtale

 

ISIN NO0010810005 FRN Brage Finans AS åpent obligasjonslån 2017/2021

Lånebeskrivelse

Låneavtale

 

ISIN NO0010810013 FRN Brage Finans AS åpent obligasjonslån 2017/2021

Lånebeskrivelse

Låneavtale

 

ISIN NO0010819105 FRN Brage Finans AS åpent obligasjonslån 2018/2021

Lånebeskrivelse

Låneavtale

 

ISIN NO0010819113 FRN Brage Finans AS åpent obligasjonslån 2018/2020

Lånebeskrivelse

Låneavtale

 

ISIN NO0010824089 FRN Brage Finans AS åpent obligasjonslån 2018/2021

Lånebeskrivelse

Låneavtale

 

ISIN NO0010827009 FRN Brage Finans AS åpent obligasjonslån 2018/2019

Lånebeskrivelse

Låneavtale

 

ISIN NO0010830516 FRN Brage Finans AS åpent obligasjonslån 2018/2022

Låneavtale

Lånbeskrivelse

 

ISIN NO0010831274 FRN Brage Finans AS åpent obligasjonslån 2018/2021

Låneavtale

Lånbeskrivelse

 

ISIN NO0010835515 FRN Brage Finans AS åpent obligasjonslån 2018/2020

Låneavtale

Lånbeskrivelse

 

ISIN NO0010835770 FRN Brage Finans AS åpent obligasjonslån 2018/2022

Låneavtale

Lånbeskrivelse

 

ISIN NO0010842701 FRN Brage Finans AS åpent obligasjonslån 2019/2023

Låneavtale

Lånbeskrivelse

 

ISIN NO0010851348 FRN Brage Finans AS åpent obligasjonslån 2019/2022

Låneavtale

Lånbeskrivelse

 

ISIN NO0010864341 FRN Brage Finans AS åpent obligasjonslån 2019/2022

Låneavtale

Lånbeskrivelse

 

ISIN NO0010875065 FRN Brage Finans AS åpent obligasjonslån 2020/2024

Låneavtale

Lånbeskrivelse

 

ISIN NO0010875479 FRN Brage Finans AS åpent obligasjonslån 2020/2023

Låneavtale

Lånbeskrivelse

 

 

Hybridkapital:

ISIN NO0010744907 FRN Brage Finans AS ansvarlig obligasjonslån 2015/2025 med innløsningsrett for Utsteder

Lånebeskrivelse

Låneavtale

 

ISIN NO0010766694 FRN Brage Finans AS ansvarlig obligasjonslån 2016/2026 med innløsningsrett for Utsteder

Lånebeskrivelse

Låneavtale

 

ISIN NO0010823750 FRN Brage Finans AS ansvarlig obligasjonslån 2018/2028 med innløsningsrett for Utsteder

Lånebeskrivelse

Låneavtale

 

ISIN NO0010851736 FRN Brage Finans AS ansvarlig obligasjonslån 2019/2029 med innløsningsrett for Utsteder

Lånebeskrivelse

Låneavtale

ISIN NO0010886278 FRN Brage Finans AS ansvarlig obligasjonslån 2020/2030 med innløsningsrett for Utsteder

Lånebeskrivelse

Låneavtale

 

ISIN NO0010806052 FRN Brage Finans AS evigvarende fondsobligasjon 2017/- med innløsningsrett for Utsteder

Lånebeskrivelse

Låneavtale

 

ISIN NO0010851744 FRN Brage Finans AS evigvarende fondsobligasjon 2019/- med innløsningsrett for Utsteder

Lånebeskrivelse

Låneavtale

 

Børsmeldinger