Oppdal Spekemat har suksess med leasing

OPPDAL: – Vi er helt avhengige av å lease utstyr i stedet for å kjøpe alt av utstyr selv, sier daglig leder i Oppdal Spekemat, Ingard Langseth.

Maskindur og lukten av spekemat møter deg når du går inn i de splitter nye lokalene til Spekemat Oppdal. Og innenfor dørene er det hektisk aktivitet med å produsere egne lokalprodukt og kjente kjøttvarer på vegne av Coop, Norgesgruppen og Rema.

– Det er de store matkjedene som er våre største kunder volummessig, og vi er størst på pølseproduksjon, forteller daglig leder i Oppdal Spekemat, Ingard Langseth.

Lokalt forankret bedrift

Det aller meste som blir laget på Oppdal Spekemat er lokalprodusert med råvarer fra Oppdal.

Bedriften ble opprinnelig opprettet som Norsk Spekemat i Kristiansund, men ble i 1994 flyttet til Oppdal og etter hvert kjøpt opp av først Spis, og så Grilstad i 2007.

– Jeg kom inn i firmaet i 1996, men da Grilstad la ned spekematbiten på Oppdal mot slutten av 2000-tallet, så startet jeg og en kollega opp igjen under navnet Oppdal Spekemat med utgangspunkt i å bygge vår egen merkevare, forteller Langseth.

Da han og kollega Harald Halmøy startet opp på nytt, overtok de produksjonslokalene til Grilstad på Oppdal, og innså etter en tiårsperiode at de burde få tak i nye lokaler.

– For et halvt år siden flyttet vi inn i det nye lokalet vårt som eies av KMC Property i Trondheim og som vi leier av. Og vi kom i kontakt med Tor Taksgaard i Brage Finans for å få hjelp til å lease det meste av produksjonsutstyr, sier Langseth.

Ingard Langseth, daglig leder i Oppdal Spekemat

- For oss er leasing gjennom Brage Finans helt ideelt.

Tor Taksgaard er regiondirektør i Brage Finans Midt-Norge og har i tillegg til regionskontoret i Trondheim også lokalkontor i Oppdal. Her er han på bedriftsbesøk til Oppdal Spekemat.

- En bedrift som passer oss

Regiondirektør Tor Taksgaard fra Brage Finans tok kontakt med Oppdal Spekemat da firmaet hadde gjort alvor av planene om å flytte inn i et nytt bygg.

– Vi er et finansieringsselskap som har fokus på å hjelpe små og mellomstore bedrifter, og Oppdal Spekemat er en typisk mellomstor bedrift som passer til Brage Finans generelt og regionen spesielt, sier Taksgaard.

Lurer du på lesing til din bedrift? Ta en prat med Tor! 

Tilbyr finansieringsløsninger

Brage Finans er blant blant Norges største finaniseringsselskaper og hovedproduktene er leasing og lånefinansiering av driftsmidler til bedriftsmarkedet, samt lånefinansiering til privatpersoner. I Midt-Norge betjenes kundene fra regionkontoret i Trondheim i tillegg til et lokalkontor i Oppdal.

– Vi i Brage Finans ser på oss selv som det lokale finansieringsselskapet og er opptatt av å se dyktige bedrifter lykkes med det de er gode på, sier Taksgaard.

Leasing ble løsningen

Oppdal Spekemat innså raskt at det ville bli kapitalkrevende med å flytte til en ny fabrikk, og dermed var det uaktuelt å kjøpe inn alt av nytt utstyr til produksjon.

– Vi hadde fra før leaset mindre utstyr, men disse avtalene holdt på å gå ut da Tor i Brage Finans kontaktet oss. Blant annet innså vi at vi måtte inn med nytt klima- og tørkeanlegg i den nye fabrikken, i tillegg til trykkluftutstyr, nitrogenproduserte kjølesystemer, vakuummaskiner og annet produksjonsutstyr, forteller Langseth.

Da Oppdal Spekemat fikk en leasingramme fra Brage Finans å forholde seg til, var valget enkelt:

– Andre selskap kan ikke matche Brage Finans på leasing, etter vår mening, sier Langseth.

Gjennom å lease det meste av utstyr til produksjonen i stedet for å kjøpe, har Oppdal Spekemat en moderne utstyrspark, gode serviceavtaler og stødig kontroll over månedlige utgifter.

– I 2016 slapp vi inn en stor aktør på eiersiden, nemlig Fatland som i dag eier 60 prosent av Oppdal Spekemat, forteller daglig leder Ingard Langseth.

– Avhengig av leasing

Langseth forteller at han er svært fornøyd med avtalen med Brage Finans.

– For oss er det helt ideelt. Tor fra Brage Finans er ofte på besøk til oss. Han viser interesse for driften og hjelper oss å avdekke eventuelle finansieringsbehov. Og det å benytte oss av leasing som finansieringsform er vi helt avhengige av – kontra det å kjøpe inn alt utstyr selv.

– Krevende kapitalproduksjon

Oppdal Spekemat har i dag ca. 40 ansatte fordelt på 30 årsverk. I de nye lokalene produseres det kjøttprodukter fra kl. 7 om morgenen til 11 om kvelden. Skjæring og produksjon foregår på dagtid, mens pakkingen blir gjort om kvelden.

– Vi sikrer råvaren slik at vi har tilgang til den gjennom året og er godt i gang med en del av juleproduksjonen allerede nå på sensommeren. I fjor hadde vi til eksempel 50.000 lam skjært ned og lagret totalt gjennom året, forteller Langseth, og legger til:

– Så det er klart vi driver med en krevende kapitalproduksjon. Noen av produktene våre holdes på lager i opptil 3-4 måneder. Og det koster.

Over 1000 tonn med ferdige kjøttvarer ble produsert i de gamle lokalene til Oppdal Spekemat. Langseth tror at volumet kan dobles over tid i de nye lokalene, men at etterspørselen vil ha mye å si for volumøkning framover.

NY PROFIL: Oppdal Spekemat byttet logo og profil fra årsskiftet i 2023 og er i gang med å bygge den videre på produkter solgt i Midt-Norge. Etter hvert skal den nye profilen bli landsdekkende.

Vil fortsatt være i Oppdal

Langseth er i dag fornøyd med sin eierandel på 20 prosent i bedriften.

– Målet mitt er ikke å eie mest mulig, men å få bedriften til å være i Oppdal. Jeg har ikke de nødvendige økonomiske musklene for å overholde krav og takle store kostnader alene, så det er best for bedriften at vi har med en ekstern eier. Da er det stor sjanse for at vi fortsatt er i Oppdal framover, smiler Langseth.

Leasingramme og fritt valg

Finansieringen til produksjonsutstyr, via Brage Finans hovedsakelig, ble gitt gjennom en leasingramme.

– Leasingrammen ble gitt med formål om å brukes til produksjonsutstyr. Vi gjør klar finansieringen på forhånd og kunden står fritt til å velge en foretrukken leverandør, forklarer Tor Taksgaard i Brage Finans.

Som rådgiver går han gjennom innkjøpet, får kopi av ordre og tilbud og vurderer om det er i henhold til avtalt – for eksempel; er det egnet for leasing?

– Du har forutsigbarhet

– Rammen kan være satt opp med løpetid på inntil ti år, men det kan også være ulike tidsrom pr. enkeltavtale når du har en ramme i bunn, sier Taksgaard.

Han forklarer videre at det alltid er kunden som forhandler med leverandørene, og at Brage Finans er kjøper.

– Vi i Brage Finans ønsker å bygge en relasjon med kundene der vi tilbyr en ramme. Det blir som et finansieringsbevis. Du har forutsigbarhet, understreker Taksgaard.

Inspireres av å forstå kunden

Tor Taksgaard er selv en ivrig entusiast for Oppdal og stortrives med å ha opprettet et eget lokalkontor nettopp her.

– Jo tettere vi er på kunden, desto bedre egnet er vi til å gi kreditt, påpeker han.

– Og da er relasjon lokal tilstedeværelse og forståelse faktorer som driver meg som rådgiver. Det finnes mange flere finansieringsselskaper enn vårt, men den lokale tilhørigheten og god kjennskap til kunden tror jeg er avgjørende, avslutter Taksgaard.

image

Fordeler med leasing

Leasing frigjør kapital, det er ingen forskuttering av merverdiavgift og det forenkler regnskapsføring. Ved leasing får man inntil 100% finansiering.

Sjekk ut leasingkalkulatoren