Hopp til hovedinnhold

Har du spørsmål til oss?

Her finner du svar på spørsmål som våre kunder ofte lurer på. Oversikt over lånet ditt finner du på Min Side på brage.no

Mottatt faktura på annen måte enn tidligere?

Fra 01.11.2021 gikk vi over til en ny løsning for utsending av faktura. Endringen skyldes at bankene går bort fra løsningen hvor man inngår eFaktura-avtale med hver enkelt tilbyder, og går over til en løsning der man godkjenner å motta eFaktura fra alle.

Betydning for deg

Overgangen kan påvirke deg som kunde av Brage Finans på ulike måter:

  1. Dersom du tidligere har mottatt faktura via epost eller post, sendes faktura nå på eFaktura dersom du har godtatt dette i din nettbank.
  2. Det er ikke lenger mulig å opprette eFaktura-avtale på vegne av andre. Dersom du ikke er kunde i Brage Finans, har vi dessverre ikke lenger mulighet til å sende eFaktura direkte til deg.
  3. Faktura sendes i utgangspunkt til den som er registrert som hovedlåntaker på lånet hos oss. Dersom dere er flere låntantakere kan vi endre hvem faktura skal sendes til, dersom dere ønsker det.
Purringer via eFaktura

Som følge av endringen som er gjort med eFaktura, vil vi også starte med å sende purringer i nettbanken. Dersom faktura ikke er betalt innen fristen vil vi dermed kunne sende en purring i din nettbank på samme måte som vi sender faktura. Purringen vil ikke slette en eventuell faktura som ligger ubetalt.

Finn svar på Min Side

På Min Side finner du informasjon om dine avtaler og fakturakopier. Du kan også enkelt endre kontaktinformasjonen vi har registrert på deg eller din bedrift.

Logg inn
Er terminbeløpet på den første fakturaen er høyere enn avtalt?
  • Årsaken til dette er at det kan være flere rentedager fra lånet ble utbetalt til første forfall på lånet. Ved neste faktura vil terminbeløpet være som avtalt. 
Vil du etablere avtalegiro på lånet ditt?
  • Når du har betalt din første faktura i nettbanken, får du mulighet til å registrere at du ønsker å betale via avtalegiro. Du bruker et KID-nummer fra en tilsendt faktura for å opprette dette. Avtalene registreres i nettbanken.
  • Det kan ta noe tid fra du registrerer avtalen til den trer i kraft. I mellomtiden må fakturaer betales på vanlig måte i nettbanken. Dersom du behøver bistand, er din bankrådgiver behjelpelig med etablering av avtalegiro.
Vil du betale ekstra avdrag på lånet?
  • Bruk KID fra en faktura du har mottatt. Beløpet bestemmer du selv, og overskytende beløp etter at utsendt faktura er dekket inn vil bli ført som ekstra avdrag på lånet ditt. 
Hva er en avdragsutsettelse?

Avdragsutsettelse innebærer at du kun betaler månedlige rentekostnader og omkostninger i en periode.  Du betaler altså ikke avdrag på lånet.

Vær oppmerksom på at rentene løper i den avdragsfrie perioden. De totale kostnadene på lånet øker derfor når du utsetter å betale avdrag.

Trenger du avdragsutsettelse?

Du kan søke om avdragsutsettelse for opptil 3 måneder på lån hos oss.

Avdragsutsettelse
Kan jeg endre forfallsdatoen på lånet mitt? 
  • Alle nye lån har forfall den 20. i måneden. Vi tilbyr også forfall den 1., 15. eller 25. i måneden. 
Hvor ser jeg saldo på lånet mitt?
  • På Min Side vil du få opp oversikt over saldo på lånet. Saldo på lånet ditt står også i fakturaen du mottar. Ved innfrielse av lån, send oss en e-post med ønsket innfrielsesdato til kundeservice@brage.no
  • Du kan innfri lånet når som helst i løpet av nedbetalingstiden uten ekstra kostnad.

Kontakt oss

Ønsker du å endre forfallsdato eller vil innfri lånet ditt hos oss så ta kontakt med oss.

Kontakt oss