Hopp til hovedinnhold

Spørsmål om nytt lån?

Skal du ta opp et nytt lån til kjøretøy eller båt så kan det være nyttig å lese gjennom ofte stilte spørsmål og svar.

Når kan lånet utbetales?

1. Ved salgspantlån utbetales lånet til selgers konto, når lånedokumenter og kjøpekontrakt er signert og kjøretøyet er registrert på låntaker som eier. 

2. Lånedokumenter kan signeres med BankID eller på papir.

3. Dersom det er heftelse i bilen må lånebeløpet dekke dette. Hvis restgjelden er større enn lånebeløp må overskytende innbetales på selgers lån før vår utbetaling. Oppgjør vil være på selgers konto i løpet av 1-2 virkedager. 

Gjelder det samme ved utbetaling av båtlån?
 • Båter over 7 meter må registreres i skipsregisteret før utbetaling av båtlånet. Før utbetaling av lånet må skjøtet være registrert over på ny eier og pantet vårt må være konferert i skipsregisteret.
 • Båter under 7 meter må være registrert i Småbåtregisteret eller Securmark før utbetaling av båtlånet. 
Hvem kan jeg kjøpe kjøretøyet av?
 • Du kan få lånefinansiering uavhengig av om selger er privatperson eller forhandler.
 • Du kan ikke kjøpe kjøretøy av samboer/ektefelle, da vi ikke får gyldig pant ved kjøp mellom noen som har samme adresse. Av samme årsak kan du ikke få innvilget lån til en bil du allerede er eier av. 
Når kan jeg overta objektet?
 • Lånet kan kun etableres samtidig med kjøp, det vil si at lånedokumentene må være signert av av deg som kunde før overlevering av kjøretøyet.
Kan selger få en bekreftelse på utbetaling? 
 • Ja, selger kan få en bekreftelse på at lånet er innvilget, men for å utbetale lånet må vi ha mottatt signerte lånedokumenter, kjøpekontrakt og midlertidig vognkort registrert på vår kunde. Selger kan ta kontakt direkte med oss på telefon 55610050 eller mail: laan@brage.no
Kan jeg låne til omregistreringsavgiften?
 • Ja, så lenge omregistreringsavgiften står i kjøpekontrakten. Selger betaler da først omregistreringsavgiften, og får denne utbetalt fra oss sammen med lånebeløpet. 
Hvilken forsikring må jeg ha?
 • På ordinære billån og båtlån er det krav om full kaskoforsikring. Dette dekker ansvar, tap og skade på eget kjøretøy ved kollisjon, hærverk, utforkjøring, velting, brann, tyveri, glasskade og veihjelp, i tillegg til skader på fastmontert utstyr og løsøre. 
 • På kaskofritt billån er det kun krav til ansvarsforsikring. Dersom du har fått et tilbud om et kaskofritt billån kan du likevel ha full kaskoforsikring på bilen dersom du ønsker det.  
Kan samboer/ektefelle/foreldre stå på forsikringen? 
 • Ja, så lenge vedkommende er registrert som medlåntaker på lånet. Dette forutsetter at dere har samme folkeregistrerte adresse. 
Hvor signerer jeg lånedokumentene? 
 • Lånedokumenter kan signeres elektronisk med BankID på Min Side eller ved papirsignering. Når du har fått innvilget et lån gjennom Brage Finans vil du motta fremgangsmåte for elektronisk signering (eSignering) av lånedokumentene både på sms og epost. Ta gjerne kontakt med din saksbehandler på telefon 55610050 dersom du har spørsmål. 
Hva er BankID? 
 • BankID er en personlig, enkel og sikker elektronisk identifisering på nett, enten du bruker kodebrikke eller BankID på mobil.
Hvordan signerer jeg med BankID?
 • Ved signering med BankID identifiserer du deg gjennom å bruke fødselsnummer sammen med en kodebrikke, sikkerhetskort eller engangskode på SMS, samt det personlige passordet du har valgt for å få tilgang til din BankID.
Jeg får feilmelding på engangskoden når jeg legger dette inn. Hvilken kodebrikke skal jeg bruke?

Det finnes to nivåer for BankID: 

 1. BankID med engangskode (Fødselsnummer + engangskode fra kodebrikke/kalkulator/kodekort + personlig passord)
 2. BankID på mobil
 • Skal man signere en låneavtale elektronisk, er det kun avtalen om BankID med engangskode som kan benyttes. Årsaken til dette er at den har et høyere sikkerhetsnivå. 
 • Noen banker tilbyr at engangskoden kan erstattes med BankID på mobil. Dette betyr ikke at du kan signere med BankID på mobil alene, men at engangskoden kommer fra mobilen. Det vil si at du må ha aktivert begge BankIDavtalene i banken din dersom banken tilbyr denne løsningen. Sjekk at du har aktivert begge avtaler i nettbanken din. 
Jeg får kun signere tilbudsbrevet og kommer ikke videre til gjeldsbrev og salgspant dokument?
 • Om du kun får akseptere tilbudsbrev,  må du kontakte banken din for å få hjelp til å aktivere BankID på riktig nivå, da dette sannsynligvis er grunnen for at du ikke kommer videre. Se svar på spørsmål over når det gjelder riktig nivå på BankID. 
Jeg har glemt BankID- passordet mitt. Hvordan får jeg nytt?
 • Dersom du har glemt ditt personlige passord må du ta kontakt med banken du har inngått avtale om BankID med. Disse kan så sende et nytt passord til deg.
Jeg får ikke signert Tinglysningsdokumentet. Hva gjør jeg?
 1. Dokumentet er ikke tilgjengelig når medlåntaker har startet signeringen av dokumentet.
 2. Registreringsnummeret på bilen er ikke kjent. Dokumentet kan ikke signeres før registreringsnummeret er kjent. Ta kontakt med din rådgiver for videre hjelp.