Vil du bli en del av vårt spennende finansmiljø?

Brage Finans tilbyr finansieringsprodukter som leasing og salgspantlån til bedrifts- og privatkunder. Vi tilbyr våre produkter gjennom våre solide eierbanker, forhandlere og direkte til kunder.

Brage Finans var ett av de første selskapene i Norge som ble sertifisert som Miljøfyrtårn etter kriteriesettet for bank og finans. Vi arbeider aktivt med klima og miljøspørsmål, gjennom å stimulere kundene våre til å ta grønne valg.

Vi har hovedkontor i Bergen hvor vi holder til i prisvinnende Jonsvollskvartalet. Her er vi samlokalisert med blant annet Sparebanken Vest, Frende Forsikring og Norne Securities. Til sammen utgjør vi et sterkt fagmiljø innen finans og forsikring. Vi har også salgskontorer i Kristiansand, Stavanger, Haugesund, Kragerø og Ålesund.

Selskapet har siden oppstart hatt en god vekst, og består i dag av over 70 ansatte. Brage Finans har en operativ ledelse i et dynamisk miljø. Det er korte beslutningsveier og gode påvirkningsmuligheter.