Priser lån til forbruker

Billån

Prisliste billån forbruker, gjeldene fra 18. oktober 2021.

Prislisten er gjeldene for alle typer kjøretøy. Effektiv rente er beregnet ut fra lånebeløp på kr 200.000 og 7 års nedbetaling, etableringsgebyr kr 2.500 og termingebyr kr 95. 

Du kan få inntil 100 % finansiering, beste rente får du med 35 % egenkapital. 

Billån

Nominell rente

Effektiv rente

Egenkapital 35% 

3,20 % 

4,69 %

Egenkapital 20%

3,70 %

5,21 %

Egenkapital 0%

4,65 %

6,19 %

Etablerings- og terminomkostninger:

Etableringskostnad kr 2.500

Termingebyr kr 95

Tinglysningsgebyr kr 1.516

 

Grønt billån

Prisliste Grønt billån forbruker, gjeldende fra 18. oktober 2021.

Prislisten er gjeldene for elbil. Effektiv rente er beregnet ut fra lånebeløp på kr 200.000 og 7 års nedbetaling, etableringsgebyr kr 2.000 og termingebyr kr 85. 

Du kan få inntil 100 % finansiering, beste rente får du med 35 % egenkapital. 

Grønt billån

Nominell rente

Effektiv rente

Egenkapital 35% 

3,10 %

4,41 %

Egenkapital 20%

3,60 %

4,92 %

Egenkapital 0%

4,50 %

5,85 %

 

 

 

 

 

 

 

Etablerings- og terminomkostninger:

Etableringskostnad kr 2.000

Termingebyr kr 85

Tinglysningsgebyr kr 1.516

 

Caravanlån

Prisliste Caravanlån forbruker, kampanjerente gjeldende fra 18. oktober 2021.

Prislisten er gjeldene for bobil og campingvogn. Effektiv rente er beregnet ut fra lånebeløp på kr 400.000 og 8 års nedbetaling, etableringsgebyr kr 2.500 og termingebyr kr 95. 

Du kan få inntil 100 % finansiering, beste rente får du med 35 % egenkapital. 

Caravanlån

Nominell rente

Effektiv rente

Egenkapital 35% 

3,20 %

3,95 %

Egenkapital 20%

3,70 %

4,46 %

Egenkapital 0%

4,65 %

5,44 %

 

 

 

 

 

 

 

Etablerings- og terminomkostninger:

Etableringskostnad kr 2.500

Termingebyr kr 95

Tinglysningsgebyr kr 1.516

 

Kaskofritt billån

Prisliste kaskofritt billån forbruker, gjeldende fra 17. august 2020.

Prislisten er gjeldene for alle typer kjøretøy. Effektiv rente er beregnet ut fra lånebeløp på kr 100.000 og 5 års nedbetaling, etableringsgebyr kr 1.500 og termingebyr kr 95. 

Kaskofritt billån

Nominell rente

Effektiv rente

Egenkapital 0% 

9,95 %

13,23 % 

 

 

 

 

Etablerings- og terminomkostninger:

Etableringskostnad kr 1.500

Termingebyr kr 95

Tinglysningsgebyr kr 1.516

 

Priser lån til ATV, mc og snøscooter

Prisliste forbruker, gjeldende fra 1. oktober 2021.

Prislisten er gjeldene for ATV, mc og snøscooter. Effektiv rente er beregnet ut fra lånebeløp på kr 150.000 og 5 års nedbetaling, etableringsgebyr kr 2.500 og termingebyr kr 95. 

Du kan få inntil 100 % finansiering, beste rente får du med 35 % egenkapital. 

Lån til ATV/MC/Snøscooter

Nominell rente

Effektiv rente

Egenkapital 35% 

3,75 %

5,96 %

Egenkapital 20%

4,75 %

7,01 %

Egenkapital 0%

5,45 %

7,74 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Etablerings- og terminomkostninger:

Etableringskostnad kr 2.500

Termingebyr kr 95

Tinglysningsgebyr kr 1.516

 

Prisliste båtlån

Prisliste for alle båtlån til forbruker fra 18. oktober 2021. 

Prislisten er gjeldene for alle typer båter.

For båtlån til båter over 7 meter er effektiv rente beregnet ut fra lånebeløp på kr 800.000 og 10 års nedbetaling, etableringsgebyr kr 2.500 og termingebyr kr 95. 

For båtlån til båter under 7 meter er effektiv rente beregnet ut fra lånebeløp på kr 200.000 og 8 års nedbetaling, etableringsgebyr kr 2.500 og termingebyr kr 95. 

Båtlån over 7 meter

Nominell rente

Effektiv rente

Egenkapital 35%

3,70 %

4,09 %

Egenkapital 20%

4,70 %

5,13 %

     

Båtlån under 7 meter

Nominell rente

Effektiv rente 

Egenkapital 35%

4,95 %

6,44 %

Egenkapital 20%

5,75 %

7,28 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etablerings- og terminomkostninger:

Etableringskostnad kr 2.500

Termingebyr kr 95

Tinglysningsgebyr (båt over 7 meter) kr 2.613

 

Priseksempler

Billån 35 % egenkapital

kr. 200 000, over 7 år, nominell rente 3.20 %, effektiv rente 4.69 %, kostnad kr. 35 969 totalt kr. 235 969.

 

Grønt billån 35 % egenkapital

kr. 200 000, over 7 år, nominell rente 3.10 %, effektiv rente 4.41 %, kostnad kr. 33 797 totalt kr. 233 797.

 

Caravanlån 35 % egenkapital

kr. 400 000, over 8 år, nominell rente 3.20 %, effektiv rente 3.95 %, kostnad kr. 67 590 totalt kr. 467 590.

 

Kaskofritt billån

kr. 100 000, over 5 år, nominell rente 9.95 %, effektiv rente 13.23 %, kostnad kr. 36 875 totalt kr. 136 875.

 

Fritidslån (ATV/MC/Snøscooter) 35 % egenkapital

kr. 150 000, over 5 år, nominell rente 3.75 %, effektiv rente 5.96 %, kostnad kr. 24 846 totalt kr. 174 846.

 

Båt over 7 meter 35 % egenkapital

kr. 800 000, over 10 år, nominell rente 3.70 %, effektiv rente 4.09 %, kostnad kr. 175 850 totalt kr. 975 850.

 

Båt under 7 meter 35 % egenkapital

kr. 200 000, over 8 år, nominell rente 4.95 %, effektiv rente 6.44 %, kostnad kr. 54 766 totalt kr. 254 766.