Priser båtlån

Prisliste båtlån forbruker fra 1.oktober 2018

Prislisten er gjeldene for alle fritidsbåter.

Båtlån over 7 meter Nominell rente      Effektiv rente
Egenkapital 35% 4,10 %   4,87 %
Egenkapital 20 % 4,90 %   5,70 %
       
Båtlån under 7 meter Nominell rente   Effektiv rente
Egenkapital 35%  5,20 %   6,02 %
Egenkapital 20 % 6,20 %   7,07 %
       
Etablerings- og terminomkostninger:      
Etableringskostnad Kr. 2500    
Termingebyr Kr. 95    
Tinglysningsgebyr (båt over 7 meter) Kr. 2453    

Priseksempel Båtlån over 7 meter ved 35 % egenkapital

Lånebeløp 400.000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 8 års nedbetaling. Nominell rente 4,10 % p.a., effektiv rente 4,87 % p.a. inkl. etableringskostnad 2500 kroner og termingebyr 95 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 484.714 kroner.

Priseksempel Båtlån over 7 meter ved 20 % egenkapital

Lånebeløp 400.000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, annuitet, 8 års nedbetaling. Nominell rente 4,90 % p.a, effektiv rente 5,70 % p.a., inkl. etableringskostnad 2500 kroner og termingebyr 95 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 499.348 kroner.

Priseksempel Båtlån under 7 meter ved 35 % egenkapital

Lånebeløp 400.000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 8 års nedbetaling. Nominell rente 5,20 % p.a, effektiv rente 6,02 % p.a., inkl. etableringskostnad 2500 kroner og termingebyr 95 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 501.987 kroner.

Priseksempel Båtlån under 7 meter ved 20 % egenkapital

Lånebeløp 400.000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, annuitet, 8 års nedbetaling. Nominell rente 6,20 % p.a, effektiv rente 7,07 % p.a., inkl. etableringskostnad 2500 kroner og termingebyr 95 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 520.676 kroner.