Priser båtlån

Prisliste båtlån forbruker fra 1.mai 2019

Prislisten er gjeldene for alle fritidsbåter.

Båtlån over 7 meter Nominell rente      Effektiv rente
Egenkapital 35% 4,3 %   5,08 %
Egenkapital 20 % 5,3 %   6,12%
       
Båtlån under 7 meter Nominell rente   Effektiv rente
Egenkapital 35%  5,30 %   6,12%
Egenkapital 20 % 6,30 %   7,18 %
       
Etablerings- og terminomkostninger:      
Etableringskostnad Kr. 2500    
Termingebyr Kr. 95    
Tinglysningsgebyr (båt over 7 meter) Kr. 2453    

Priseksempel Båtlån over 7 meter ved 35 % egenkapital

Lånebeløp 400.000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 8 års nedbetaling. Nominell rente 4,3 % p.a., effektiv rente 5,08 % p.a. inkl. etableringskostnad 2500 kroner og termingebyr 95 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 488.428 kroner.

Priseksempel Båtlån over 7 meter ved 20 % egenkapital

Lånebeløp 400.000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, annuitet, 8 års nedbetaling. Nominell rente 5,3 % p.a, effektiv rente 6,12 % p.a., inkl. etableringskostnad 2500 kroner og termingebyr 95 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 506.852 kroner.

Priseksempel Båtlån under 7 meter ved 35 % egenkapital

Lånebeløp 400.000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 8 års nedbetaling. Nominell rente 5,30 % p.a, effektiv rente 6,12 % p.a., inkl. etableringskostnad 2500 kroner og termingebyr 95 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 503.837 kroner.

Priseksempel Båtlån under 7 meter ved 20 % egenkapital

Lånebeløp 400.000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, annuitet, 8 års nedbetaling. Nominell rente 6,30 % p.a, effektiv rente 7,18 % p.a., inkl. etableringskostnad 2500 kroner og termingebyr 95 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 522.568 kroner.