Priser båtlån

Prisliste båtlån forbruker fra 16. mars 2018

Prislisten er gjeldene for alle fritidsbåter.

Båtlån over 7 meter Nominell rente      Effektiv rente
Egenkapital 35% 3,85 %   4,61 %
Egenkapital 20 % 4,65 %   5,44 %
       
Båtlån under 7 meter Nominell rente   Effektiv rente
Egenkapital 35%  4,95 %   5,76 %
Egenkapital 20 % 5,95 %   6,81 %
       
Etablerings- og terminomkostninger:      
Etableringskostnad Kr. 2500    
Termingebyr Kr. 95    
Tinglysningsgebyr (båt over 7 meter) Kr. 2384    

Priseksempel Båtlån over 7 meter ved 35 % egenkapital

Lånebeløp 400.000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 8 års nedbetaling. Nominell rente 3,85 % p.a., effektiv rente 4,61 % p.a. inkl. etableringskostnad 2500 kroner og termingebyr 95 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 480.196 kroner.

Priseksempel Båtlån over 7 meter ved 20 % egenkapital

Lånebeløp 400.000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, annuitet, 8 års nedbetaling. Nominell rente 4,65 % p.a, effektiv rente 5,44 % p.a., inkl. etableringskostnad 2500 kroner og termingebyr 95 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 494.746 kroner.

Priseksempel Båtlån under 7 meter ved 35 % egenkapital

Lånebeløp 400.000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 8 års nedbetaling. Nominell rente 4,95 % p.a, effektiv rente 5,76 % p.a., inkl. etableringskostnad 2500 kroner og termingebyr 95 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 497.380 kroner.

Priseksempel Båtlån under 7 meter ved 20 % egenkapital

Lånebeløp 400.000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, annuitet, 8 års nedbetaling. Nominell rente 5,95 % p.a, effektiv rente 6,81 % p.a., inkl. etableringskostnad 2500 kroner og termingebyr 95 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 515.965 kroner.