Brage Finans- sertifisert som Miljøfyrtårn!

Brage Finans er stolt av å være et av de første finansieringsselskapene som er sertifisert etter de nye bransjekriteriene for bank og finans.

Kriteriesettet ble lansert av Stiftelsen Miljøfyrtårn i juni 2019, og har som formålet å sikre bevis for at virksomheten tar hensyn til klima- og miljøaspekter i sin kjernevirksomhet.

Kriteriene skal også bidra til å innfri anbefalinger og utfordringer i «Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen» utviklet av Finans Norge.

Brage Finans har med dette startet et viktig arbeid med å formalisere og systematisere prinsipper for ansvarlig finansieringsvirksomhet og vi ser frem til å jobbe videre med å etablere et grønt rammeverk. Ledelsen i selskapet ser at dette arbeidet kan identifisere flere nye muligheter for selskapet fremover.

Les mer om sertifiseringkriterier for bank og finans her.