Priser på billån

Prisliste billån forbruker, gjeldende fra 1. april 2019

Prislisten er gjeldene for alle typer kjøretøy. Effektiv rente er beregnet ut fra lånebeløp på kr 200.000 og 7 års nedbetaling, etableringsgebyr kr 2.500 og termingebyr kr 95. 

Du kan få inntil 100 % finansiering, beste rente får du med 35 % egenkapital. 

Billån

Nominell rente

Effektiv rente

Egenkapital 35% 

4,05 %

5,56 %

Egenkapital 20 %

4,45 %

5,97%

Egenkapital 0%

5,15%

6,7%

 

 

 

 

 

 

 

Etablerings- og terminomkostninger:

Etableringskostnad kr 2.500

Termingebyr kr 95

Tinglysningsgebyr kr 1.516