Priser på billån

Prisliste billån forbruker, gjeldende fra 5. februar 2019

Prislisten er gjeldene for alle typer kjøretøy. Effektiv rente er beregnet ut fra lånebeløp på kr 200.000 og 7 års nedbetaling, etableringsgebyr kr 2.500 og termingebyr kr 95. 

Du kan få inntil 100 % finansiering, beste rente får du med 35 % egenkapital. 

Billån

Nominell rente

Effektiv rente

Egenkapital 35% 

3,8 %

5,31 %

Egenkapital 20 %

4,2 %

5,73%

Egenkapital 0%

4,9%

6,45 %

 

 

 

 

 

 

 

Etablerings- og terminomkostninger:

Etableringskostnad kr 2.500

Termingebyr kr 95

Tinglysningsgebyr kr 1.516