Billån med kun krav til delkaskoforsikring!

  • Passer til eldre og rimelige biler
  • Lån inntil 100 % av kjøpesummen, opptil 100.000 kroner
  • Opptil 5 års nedbetalingstid
  • Nominell rente 9,85 %

Verdt å vite om billån med delkasko

Full kaskoforsikring lønner seg som regel ikke til biler under 100.000 kroner. Et billån med delkasko vil gi en høyere rente, men pris på forsikring og lånekostnader sammenlagt blir ofte rimeligere på lånebeløp inntil 100.000 kroner. Lånebeløpet må minimum være 30.000 kroner. 

Hva innebærer delkaskoforsikring? 

Delkasko dekker ansvar, tap og skade på eget kjøretøy ved brann, tyveri, glasskade og veihjelp, i tillegg til skader på fastmontert utstyr og løsøre. Full kaskoforsikring omfatter i tillegg til dette skader på egen bil ved kollisjon, hærverk, utforkjøring og velting. 

Har du ikke funnet bilen enda? 

Søk om finansieringsbevis i billånskalkulatoren så vet du hvor mye du kan låne, og du kan dermed handle raskt når du finner den rette bilen for deg. 

Ønsker du betalingsforsikring på ditt billån hos oss? 

En betalingsforsikring gir deg og dine nærmeste økonomisk trygghet hvis noe uforutsett skulle inntreffe, slik som langvarig sykdom eller arbeidsledighet.