Hopp til hovedinnhold

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring gir deg og din familie trygghet når noe uforutsett skulle skje.

Hva er betalingsforsikring?

Betalingsforsikring er en forsikring som dekker dine renter og avdrag på lånet dersom du skulle bli sykemeldt, permittert eller arbeidsledig. Ved tap av liv innfris restgjelden på lånet.

Hvorfor bør du velge betalingsforsikring?

  • Gir økonomisk trygghet for deg og din familie
  • Gir deg økonomisk handlingsrom dersom du kommer i en vanskelig livssituasjon.
  • Du kan fortsatt beholde objektet om uforutsette hendelser skulle inntreffe.

Jeg ønsker betalingsforsikring

Du kan når som helst tegne på betalingsforsikring på lånet du har hos oss.

Få tilbud på betalingsforsikring

Hvem kan få forsikring?

Du må være mellom 18 og 67 år, ha fast bosted i Norge og være medlem av norsk folketrygd. Du må ha mottatt, lest og forstått vilkårene for å kunne tegne forsikring, samt bekreftet at du:

  • Er fast ansatt i minimum 50 % stilling i 6 måneder sammenhengende eller er selvstendig næringsdrivende, og ikke mottar sykepenger, dagpenger, uføretrygd eller liknende stønad eller erstatning.
  • Er fullt arbeidsdyktig og har ikke har vært sykmeldt i mer enn 30 dager sammenhengende siste 12 måneder.
  • Ikke har mottatt personlig varsel om arbeidsledighet eller permittering

Forsikringsgiver

Brage Finans har avtale med AmTrust International Underwriters DAC.

Se oversikt over fullstendige vilkår, personvernerklæring og nøkkelinformasjon.

Skader meldes til

Forsikringsselskapet ved Crawford & Company. PB. 133, 1300 Sandvika. Telefon: 67 55 25 00. Epost: company@crawco.no

Skademeldingsskjema