Ledelsen i Brage Finans

Selskapets ledelse og medarbeidere besitter betydelig erfaring innen bransjen. Ledergruppen i Brage Finans består av:

Sissel Eilertsen

Direktør Kreditt og Spesialengasjement

47 97 68 54 60