Distribusjon

Finansieringsproduktene til Brage Finans distribueres gjennom eierbankene, via forhandlere og direkte.

  • Brage Finans har sterke og nære bånd til sine eiere for distribusjon av de ulike finansieringsløsninger.
  • Brage Finans har opparbeidet seg et bredt forhandlernettverk, med mange ulike gjenstander, som distribuerer finansieringsløsningene våre.
  • Direkte til kunder som ikke har et kundeforhold hos noen av våre eiere

 

Forhandlerregister