Års- og delårsrapporter

Her finner du års- og delårsrapporter fra Brage Finans. Du trenger Adobe Acrobat eller tilsvarende for å lese PDF-filer på din maskin.

 

  2021 2. kvartal
    1. kvartal
     
  2020 Årsrapport
    4. kvartal
    3. kvartal
    2. kvartal
    1. kvartal
     
  2019 Årsrapport
    4. kvartal
    3. kvartal
    2. kvartal
    1. kvartal
     
  2018 Årsrapport
    4. kvartal
    3. kvartal
    2. kvartal
    1. kvartal
     
  2017 Årsrapport
    4. kvartal
    3. kvartal
    2. kvartal
    1. kvartal
     
  2016 Årsrapport
    4. kvartal
    3. kvartal
    2. kvartal
    1. kvartal
     
  2015 Årsrapport
    4. kvartal
    3. kvartal
    2. kvartal
    1. kvartal
     
  2014 Årsrapport
    4. kvartal
    3. kvartal
    2. kvartal
    1. kvartal
     
  2013 Årsrapport
    4. kvartal
    3. kvartal
    2. kvartal
    1. kvartal
     
  2012 Årsrapport
     
  2011 Årsrapport