For å sikre at du som kjøper får en trygg og smidig handel har vi laget en oversikt på ofte stilte spørsmål og tips i forbindelse med kjøp og salg av kjøretøy og båt. Her finner du også en oversikt over spørsmål og svar i forbindelse med nytt og løpende lån hos oss. 

Ofte stilte spørsmål og tips ved kjøp av kjøretøy og båt

Råd ved kjøp av kjøretøy og båt

Skriv alltid kjøpekontrakt

Skriv alltid kontrakt med selger og sørg for at alle detaljer står i kontrakten. Kontroller eierforhold og at det er eier av kjøretøyet som er selger, eksempelvis ved å be om legitimasjon. Dersom du ønsker et forslag til kontrakt kan du benytte vår mal på kjøpekontrakt

Ved båtkjøp er det viktig at merke, motor og skrog/CIN/HIN- nummer opplyses om i kjøpekontrakten.

Sjekk om det er heftelser i kjøretøyet

Dette kan du enkelt gjøre på Brønnøysundregistrene. Vi undersøker alltid om det er heftelse i kjøretøyet og sørger for at både du som kjøper og selger får overlevert et heftelsesfritt kjøretøy. Lånesummen må dekke restgjelden på lånet til selger. Eventuelt overskytende beløp betales til selgers konto. Dersom lånebeløpet ikke dekker restgjelden må selger innbetaler den overskytende summen innen vi foretar vår utbetaling. 

Undersøk om kjøretøyet er EU- godkjent

Dette kan du enkelt sjekke via Statens vegvesen ved å oppgi registreringsnummeret. 

Hva er markedspris på kjøretøyet?

Undersøk hva tilsvarende modeller selges for fra ulike utsalgssteder. 

Historikk

Sjekk at servicehefte følger med kjøretøyet og at det er ekte, utfylt og komplett. Samt at alle servicer er utført i henhold til anbefalt serviceintervall. Be om å få oversendt kopi av vognkort og andre relevante opplysninger om kjøretøyet som servicehefte, utstyrsliste, tidligere skader og eventuelt merverdiavgift.

Undersøk kjøretøyet

Sjekk kjøretøyets kilometerstand og årsmodell, gjerne hos autorisert verksted.
Foreta gjerne en tilstandsrapport av kjøretøyet før du tegner kjøpekontrakt.
Sørg for at en eventuell garanti gir deg rettigheter utover de alminnelige reklamasjonsreglene.

Hva bør jeg sjekke når jeg skal kjøpe båt?

Småbåtregisteret har laget en god oversikt på tips ved kjøp av båt.

Skal båten registreres i skipsregisteret?

Båter over 7 meter må registres i skipsregisteret før utbetaling av båtlån. Før utbetaling av lån må skjøte være registrert over på ny eier og pantet vårt må være konferert i skipsregisteret

 

Spørsmål i forbindelse med nytt lån

Når kan lånet utbetales?

Ved salgspantlån utbetales lånet til selgers konto når kunde har signert lånedokumenter, signert kjøpekontrakt mellom kjøper og selger og midlertidig vognkort registrert på kunde foreligger. Lånedokumenter kan signeres med BankID eller på papir. Dersom det er heftelse i bilen må lånebeløpet dekke dette, hvis restgjelden er større enn lånebeløp må overskytende innbetales på selgers lån før vår utbetaling. Oppgjør vil være på selgers konto i løpet av 1-2 virkedager. 

Båter over 7 meter må registres i skipsregisteret før utbetaling av båtlån. Før utbetaling av lån må skjøte være registrert over på ny eier og pantet vårt må være konferert i skipsregisteret.

Båter under 7 meter må være registrert i Småbåtregisteret eller Securmark før utbetaling av båtlånet. 

Hvem kan jeg kjøpe kjøretøyet av?

Du kan få lånefinansiering uavhengig om selger er privatperson eller forhandler. Du kan ikke kjøpe kjøretøy av samboer/ektefelle da vi ikke får gyldig pant ved kjøp mellom noen som har samme adresse. Av samme årsak kan du ikke få innvilget lån til en bil du allerede er eier av. 

Når kan jeg overta objektet?

Lånet kan kun kan etableres samtidig med kjøp, det vil si at lånedokumentene må være signert av av deg som kunde før overlevering av kjøretøyet.

Kan selger få en bekreftelse på utbetaling? 

Ja, selger kan få en bekreftelse på at lånet er innvilget og for å utbetale lånet må vi ha mottatt signerte lånedokumenter, kjøpekontrakt og midlertidig vognkort registrert på vår kunde. Selger kan ta kontakt direkte med oss på telefon 55 61 00 50 eller mail: laan@brage.no

Kan jeg låne til omregistreringsavgiften?

Ja, så lenge omregistreringsavgiften står i kjøpekontrakten. Selger betaler da først omregistreringsavgiften og får denne utbetalt fra oss sammen med lånebeløpet. 

Hvilken forsikring må jeg ha?

På ordinære billån og båtlån er det krav om full kaskoforsikring. Dette dekker ansvar, tap og skade på eget kjøretøy ved kollisjon, hærverk, utforkjøring, velting, brann, tyveri, glasskade og veihjelp, i tillegg til skader på fastmontert utstyr og løsøre. 

På billån med delkasko er det kun krav til delkaskoforsikring. Dette innebærer at forsikringen dekker ansvar, tap og skade på eget kjøretøy ved brann, tyveri, glasskade og veihjelp, i tillegg til skader på fastmontert utstyr og løsøre. Dersom du har fått et tilbud billån med delkasko kan du likevel ha full kaskoforsikring på bilen dersom du ønsker det.  

Kan samboer/ektefelle/foreldre stå på forsikringen? 

Ja så lenge vedkommende er registrert som medlåntaker på lånet. Dette forutsetter at dere har samme folkeregistrerte adresse. 

Hvor signerer jeg lånedokumentene? 

Lånedokumenter kan signeres elektronisk med BankID på Min Side eller ved papirsignering. Når du har fått innvilget et lån gjennom Brage Finans vil du motta fremgangsmåte for elektronisk signering (eSignering) av lånedokumentene både på sms og epost. Ta gjerne kontakt med din saksbehandler på telefon 55610050 dersom du har spørsmål. 

Jeg får ikke signert Tinglysningsdokumentet. Hva gjør jeg?

  1. Dokumentet er ikke tilgjengelig når medlåntaker har startet signeringen av dokumentet.
  2. Registreringsnummer på bilen er ikke kjent. Dokumentet kan ikke signeres før registreringsnummeret er kjent. Ta kontakt med din rådgiver for videre hjelp
Spørsmål i forbindelse med løpende lån

Hvor ser jeg saldo på lånet mitt?

På Min Side finner du oversikt over resterende lånebeløp. Du ser også saldo på lånet ditt i fakturaen du mottar. Ved innfrielse av lån, kontakt kundeservice på telefon 55610050 eller mail kundeservice@brage.no

Hvilken forfallsdato kan jeg velge? 

Du kan velge mellom den 1,15 eller den 20 i måneden. Informer gjerne om hvilken forfallsdato du ønsker i søknaden din eller til kundeservice@brage.no. Hvis det ikke er oppgitt ønsket forfallsdato får du automatisk forfall den 20 i måneden. 

Kan jeg innbetale mer enn hva som er avtalt i betalingsplanen?

Ja du kan innbetale mer enn terminbeløpet på lånet og innfri lånet når som helst i løpet av nedbetalingstiden uten ekstra kostnad.

Terminbeløpet på den første fakturaen er høyere enn avtalt?

Årsaken til dette er at det kan være flere rentedager fra lånet ble utbetalt til første forfall på lånet. Ved neste faktura vil terminbeløpet være som avtalt. 

Spørsmål i forbindelse med signering med BankID

Hva er BankID? 

BankID er en personlig, enkel og sikker elektronisk identifisering på nett, enten du bruker kodebrikke eller BankID på mobil.

Hvordan signerer jeg med BankID?

Ved signering med BankID identifiserer du deg gjennom å bruke fødselsnummer sammen med en kodebrikke, sikkerhetskort eller engangskode på SMS, samt det personlige passordet du har valgt for å få tilgang til din BankID.

Jeg får feilmelding på engangskoden når jeg legger dette inn. Hvilken kodebrikke skal jeg bruke?

En kodebrikke er i seg selv ikke BankID, men fungerer som et token for bl.a. BankID. Du må benytte den kodebrikken som er tilknyttet banken du har inngått avtale om BankID med.

Jeg har glemt BankID passordet mitt. Hvordan får jeg nytt?

Dersom du har glemt ditt personlige passord må du ta kontakt med banken du har inngått avtale om BankID med. Disse kan så sende et nytt passord til deg.