Ledelsen i Brage Finans

Selskapets ledelse og medarbeidere besitter betydelig erfaring innen bransjen. Ledergruppen i Brage Finans består av: