Finansieringsproduktene til Brage Finans distribueres gjennom eierbankene, via forhandlere og direkte.
•Brage Finans har sterke og nære bånd til sine eiere for distribusjon av de ulike finansieringsløsninger.
•Brage Finans har opparbeidet seg et bredt forhandlernettverk, med mange ulike gjenstander, som distribuerer finansieringsløsningene våre.
•Direkte til kunder som ikke har et kundeforhold hos noen av våre eiere