Styret i Brage Finans består av:

Jan Erik Kjerpeseth (Styreleder) Sparebanken Vest

Kim F. Lingjærde  (Nestleder) Fana Sparebank

Stein A. Hannevik (Styremedlem) Sparebanken Sør

Lisbeth Flågeng (Styremedlem) Helgeland Sparebank

Alf Inge Flokketvedt (Styremedlem) Skudenes & Akra Sparebank

Beate B. Rabben (Styremedlem)

Tor Arne Ness (Styremedlem)

Frank Øye (Ansattrepresentant)