Her finner du delårs- og årsrapporter, samt oversikt over obligasjonslån fra Brage Finans. Du trenger Adobe Acrobat eller tilsvarende for å lese PDF-filer på din maskin.
  2017

1.kvartal

  2016 Årsrapport
    4. kvartal
    3. kvartal
    2. kvartal
    1. kvartal
     
  2015 Årsrapport
    4. kvartal
    3. kvartal
    2. kvartal
    1. kvartal
     
  2014 Årsrapport
    4. kvartal
    3. kvartal
    2. kvartal
    1. kvartal
     
  2013 Årsregnskap
    4. kvartal
    3. kvartal
    2. kvartal
    1. kvartal
     
  2012 Årsregnskap
     
  2011 Årsregnskap
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligasjonslån:

 

ISIN NO0010720014 FRN Brage Finans AS åpent obligasjonslån 2014/2017

Lånebeskrivelse

Låneavtale

  

ISIN NO0010724529 FRN Brage Finans AS åpent obligasjonslån 2014/2017

Lånebeskrivelse

Låneavtale

  

ISIN NO0010734809 FRN Brage Finans AS åpent obligasjonslån 2015/2018

Lånebeskrivelse

Låneavtale

 

ISIN NO0010740657 FRN Brage Finans AS åpent obligasjonslån 2015/2017

Lånebeskrivelse

Låneavtale

  

ISIN NO0010757602 FRN Brage Finans AS åpent obligasjonslån 2016/2017

Lånebeskrivelse

Låneavtale

 

ISIN NO0010732834 FRN Brage Finans AS åpent obligasjonslån 2016/2018

Lånebeskrivelse

Låneavtale

 

ISIN NO0010765605 FRN Brage Finans AS åpent obligasjonslån 2016/2018

Lånebeskrivelse

Låneavtale

 

ISIN NO0010781982 FRN Brage Finans AS åpent obligasjonslån 2017/2018

Lånebeskrivelse

Låneavtale

 

ISIN NO0010789902 FRN Brage Finans AS åpent obligasjonslån 2017/2020

Lånebeskrivelse

Låneavtale

 

ISIN NO0010790744 FRN Brage Finans AS åpent obligasjonslån 2017/2019

Lånebeskrivelse

Låneavtale

 

Ansvarlig lån:

ISIN NO0010744907 FRN Brage Finans AS ansvarlig obligasjonslån 2015/2025 med innløsningsrett for Utsteder

Lånebeskrivelse

Låneavtale

 

ISIN NO0010766694 FRN Brage Finans AS ansvarlig obligasjonslån 2016/2026 med innløsningsrett for Utsteder

Lånebeskrivelse

Låneavtale

 

Børsmeldinger