Brage Finans tilbyr lån med sikkerhet i kjøretøy eller løse gjenstander.

Trenger dere finansiering av bedriftens nye kjøretøy – eller andre driftsmidler? Med lån gjennom Brage Finans tar vi pant i objektet som sikkerhet for lånet.  Dette er en fordel for dere som kunde, da dere slipper å stille ytterligere sidesikkerhet.

Lånet gis i forbindelse med anskaffelse av objektet. 

Brage Finans kan tilby lån til en rekke nye og brukte gjenstander, deriblant personbiler, varebiler, lastebiler, tilhengere, anleggsmaskiner og diverse produksjonsutstyr. 

Vi tilbyr:

  • Inntil 8 års nedbetaling
  • Inntil 100% finansiering
  • Lånet tilpasses ulike regnskapsregler og avskrivningsbehov
  • Rask behandlingstid på din søknad