Brage Finans tilbyr finansieringsløsninger tilpasset det markedet din bedrift opererer i.

Brage Finans nyter godt av et utstrakt nett av bedriftsrådgivere i våre lokale eierbanker.

For deg som kunde betyr det at din bedrift kan få finansiering gjennom bedriftsrådgivere i ditt eget distrikt. I tillegg har Brage Finans egne rådgivere som kjenner markedet og bransjen. Vi er lokalisert i Bergen, Stavanger, og Kristiansand -  men markedsområdet strekker seg fra Telemark og Agder i sør til Saltfjellet i nord.

Brage Finans henvender seg til små og mellomstore bedrifter, og tilbyr finansieringsløsninger som leasing og lån tilpasset ulike markeder og bransjer, blant annet:

  • Bygg og anleggsvirksomhet
  • Transport
  • Industri
  • Jordbruk, skogbruk og fisk
  • Forretningsmessig tjenesteyting
  • Varehandel